View Full Version: Cách vẽ ngôi sao 5 cánh

Truong Nguyen Du cua chung ta > Toán > Cách vẽ ngôi sao 5 cánh


Title: Cách vẽ ngôi sao 5 cánh


Su_doraemon - March 29, 2007 07:20 AM (GMT)
1. Vẽ đường tṛn tâm O, có 2 đường vuông góc AB, CD cắt nhau ở tâm (h́nh minh hoạ).
2. I là trung điểm của AO.
3. Lấy I làm tâm, vẽ cung tṛn bán kính IC cắt OB ở E.
4. Lấy C làm tâm, vẽ cung tṛn bán kính CE cắt đường tṛn tâm O ở E1 và E2.
5. CE1 và CE2 là 2 trong 5 cạnh của ngũ giác đều nội tiếp đường tṛn tâm O, nói cách khác E1, C, E2 chính là 3 trong 5 đỉnh của ngũ giác đó.
6. Bạn giữ nguyên khẩu độ compa = CE và chấm tâm lần lượt ở E1, E2 để t́m 2 đỉnh c̣n lại của ngũ giác trên đường tṛn (v́ thực ra chỉ cần t́m các đỉnh của ngũ giác đều chứ không cần vẽ ngũ giác).
7. Nối 5 đỉnh ngũ giác đều theo h́nh ngôi sao.

Để vẽ ngôi sao đẹp bạn cần rất tỉ mỉ và chính xác trong quá tŕnh vẽ. Chúc các bạn thành công .
(Nguyen™)
Hosted for free by zIFBoards