View Full Version: Giáo sư Việt Nam trở thành thành viên Viện Hàn

Freedom For Viet Nam > VE VANG DAN VIET > Giáo sư Việt Nam trở thành thành viên Viện Hàn


Title: Giáo sư Việt Nam trở thành thành viên Viện Hàn


doanhdoanh - April 18, 2010 10:14 AM (GMT)
Giáo sư Việt Nam trở thành thành viên Viện Hàn Lâm Thái Lan

Mặc Lâm, phóng viên đài RFA, Bangkok

2009-09-08

Người Việt trên khắp thế giới từng được đánh giá cao về những đóng góp của họ cho nước sở tại. Một trong những trí thức đó là Giáo Sư Châu Kim Quới, có tên Thái Lan là Thawi Swangpanyangkoon. Ông đến Thái từ năm 1946 tự nghiên cứu những văn bản cổ cùng nhiều mẫu tự của các tộc người thiểu số Thái Lan dẫn tới việc đảm nhận vai tṛ giáo sư thỉnh giảng về bộ môn văn học Việt Nam tại Đại Học Chulalongkorn.

user posted image
Photo courtesy Chiangmai.com
Tượng Đài Tam Vương ở Chiangmai, Thái Lan

Sau đó ông trở thành thành viên của Viện Hàn Lâm Thái. Mời quư vị theo dơi câu chuyện đặc biệt này qua buổi phỏng vấn sau đây do Mặc Lâm thực hiện. Trước tiên GS Quới cho biết:

Mời người Việt Nam dạy tiếng Thái

GS Châu Kim Qưới : Tôi sinh ở làng B́nh Thủy, Long Tuyền, tỉnh Cần Thơ. Anh Lưu Hữu Phước ở quận Ô Môn cách nhà tôi mười mấy cây số. Tôi sinh năm 1926, học ở (lớp) đồng ấu ở địa phương, học collège ở Cần Thơ, ra Huế học Lycée Khải Định tức là Quốc Học Huế ngày xưa đấy, xong rồi chiến tranh chạy đi chạy lại, họ rủ đi, chạy qua Thái (cười).
Mặc Lâm : Thưa Giáo Sư, được biết ông đă đến Thái Lan từ năm 1946 và sống luôn từ đó đến nay. Giaó Sư có thể cho biết là ông đă theo học trường nào của Thái Lan và cơ duyên nào đưa tới việc chính phủ Thái mời ông tham gia việc viết những văn tự cổ trên văn bia của thành phố Chiangmai?
GS Châu Kim Qưới : Tôi th́ không có một cái bằng Thái nào cả, ngay như một cái lớp đồng ấu cũng không có, tức là không được học một ngày nào ở nhà trường Thái. Tôi lại thích nghiên cứu học hỏi về văn tự mới, văn tự cổ của địa phương thành thử ra thạo hơn cả người Thái.

Tôi th́ không có một cái bằng Thái nào cả, ngay như một cái lớp đồng ấu cũng không có, tức là không được học một ngày nào ở nhà trường Thái. Tôi lại thích nghiên cứu học hỏi về văn tự mới, văn tự cổ của địa phương thành thử ra thạo hơn cả người Thái.
GS. Châu Kim Quới

Rồi đó Đại Học Chiangmai mời tôi vào làm thỉnh giảng viên dạy cái văn tự cổ của họ vào cái bậc thạc sĩ. Bậc cử nhân chỉ học tiếng Thái - Bangkok thôi. Bangkok chỉ muốn cho người ta học tiếng Bangkok, c̣n những tiếng địa phương như ở Chiangmai có tiếng Lán-na, nhưng mà họ không muốn những cái tiếng địa phương nó trổi lên. Ở Đông-Bắc của nước Thái cũng có một văn tự và một ngôn ngữ riêng, không giống như Bangkok, nhưng người Bangkok cứ cho đó là cái tiếng Lào, là riêng biệt.

Tới lúc ở Chiangmai họ xây dựng một cái tượng gọi là "Tượng Đài Tam Vương", tam vương tức là 3 vị vua. Tượng đài này rất to ở Chiangmai. Ở phía trước có cái bi kư bằng tiếng Thái-Bangkok, ở phía sau có cái bi kư bằng văn tự Chiangmai (Lán-na), một văn tự cổ. Chính quyền cử tôi là người duy nhất viết tay cả cái bi kư dài có thể đến bốn năm thước, cao đến chừng hai thước, viết bằng chữ văn tự cổ Chiangmai thiệt to.

Tôi viết hàng tháng - hàng tháng, viết đi viết lại - viết đi viết lại. Các viên chức là ai cũng biết tôi là người Việt nhưng mà cũng công nhận ở cái khả năng và mời tôi dạy cái tiếng của họ và mời viết cái chữ của họ.

Chính quyền cử tôi là người duy nhất viết tay cả cái bi kư dài có thể đến bốn năm thước, cao đến chừng hai thước, viết bằng chữ văn tự cổ Chiangmai thiệt to.
GS. Châu Kim Quới

Mặc Lâm : Thưa, có phải từ sự nổi tiếng này mà Đại Học Chulalongkorn đă mời Giáo Sư vào dạy tại đây hay không?
GS Châu Kim Qưới : Đầu tiên có một cái ngành mới của Đại Học Chula ở trong khoa Comparative Literature (Văn Học So Sánh). Họ so sánh các văn học khắp thế giới, trong đấy họ cố gắng để có cái ngành dạy về văn học Việt Nam. Đấy là lần đầu tiên cái bộ môn này cả xứ Thái chưa từng có. Đồng thời dạy văn học đầu tiên ở Chula tôi giảng bằng tiếng Thái cho những sinh viên không học tiếng Việt Nam, mà đợi cho học tiếng Việt Nam chắc phải học năm sáu năm mới học được văn học, ở trên này th́ hai ba năm, kể cả Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tôi giảng về thơ lục bát, tôi dạy cho họ làm thơ lục bát bằng tiếng Thái nữa.

Được Hàn Lâm ViệnHoàng Gia Thái mời

Mặc Lâm : Riêng về việc Hàn Lâm Viện Hoàng Gia Thái Lan mời Giáo Sư làm thành viên th́ câu chuyện như thế nào ạ? Giáo Sư có thể kể lại cho thính giả nghe được không, thưa ông?
GS Châu Kim Qưới : Sự thật th́ cũng là do tôi viết một bài tôi chỉ trích Hàn Lâm Viện in sách ra viết tiếng Việt sai bét, nó dài ḍng, tôi đả kích. Tôi biết một là họ ghét th́ cho họ ghét luôn, hai là họ phục th́ phải gọi bằng thầy. Họ gọi bằng thầy thật, họ mời vào (cười). Bài tôi viết cả tiếng Việt cả tiếng Thái đăng khắp nơi. Đại Học Chula đăng ở một cái tạp chí của cái Viện Nghiên Cứu Á Châu. Hàn Lâm Viện mời vào bàn với nhau làm thế nào phiên âm cho nó đúng. Ngày đầu tiên họ mời, chỉ một uỷ ban thôi, uỷ ban đấy là đặt ra nguyên tắc phiên âm tiếng Việt, Việt ngữ.

Tôi sẽ giữ vai tṛ chính là sáng tác ra tất cả các phông cho văn tự Thái, cả trong nước và ngoài nước. Trước kia th́ có một cái cơ quan chính quyền đă tài trợ cho tôi số tiền to để làm, bây giờ đến Hàn Lâm Viện mời tôi vào làm tiếp, mở đường cho tôi phát triển những cái khả năng của tôi.
GS. Châu Kim Quới

Mặc Lâm : Vậy th́ danh xưng chính thức mà Hàn Lâm Viện Hoàng Gia Thái ban cho Giáo Sư là ǵ, thưa Giáo Sư?
GS Châu Kim Qưới : Không phải là một cái Nhà Hàn Lâm, gọi là Fellow. Cái hàn lâm viện gọi là Royal Institute of Thailand. Mấy tháng nay th́ tôi đă sáng tác xong cái phông chữ in, đánh máy, đánh computer chữ Thai Noi. Thai Noi là cái tiếng thông dụng của người Thái ở Đông-Bắc. Và (tôi) làm gần xong rồi cái phông chữ gọi là Tham Isan. Tham Isan là cái loại văn tự viết ở trong cái lá cọ. Cái uỷ ban thứ ba mà tôi sẽ giữ vai tṛ chính là sáng tác ra tất cả các phông cho văn tự Thái, cả trong nước và ngoài nước. Trước kia th́ có một cái cơ quan chính quyền đă tài trợ cho tôi số tiền to để làm, bây giờ đến Hàn Lâm Viện mời tôi vào làm tiếp, mở đường cho tôi phát triển những cái khả năng của tôi.
Mặc Lâm : Xin cảm ơn GS Châu Kim Quới về buổi nói chuyện ông đă dành cho thính giả Đài Á Châu Tự Do.


Kyle - February 22, 2014 01:37 PM (GMT)
Pharmacy links: tadalafil is devoted to erectile dysfunction treatment. downey celebrex forum is devoted to downey celebrex. this forum contains information on online pharmacy india. inderal tells about inderal use by date. insulin resistance forum tells about insulin resistance. levofloxacin is about levofloxacin patent. generic bupropion side effects page is devoted to generic bupropion side effects. order india is relevant to order india. tramadol is about drug medicine. kamagra oral jelly contains information on kamagra oral jelly at cut rates. hampton zolpidem tartrate blog is focused on hampton zolpidem tartrate. sanofi aventis is devoted to sanofi aventis. famciclovir price is devoted to famciclovir price.

Kyle - February 24, 2016 09:15 PM (GMT)
Cheap Prescription Drugs, Lower Cost Pharmacy. cheap flonase from mexico is devoted to cheap flonase from mexico. modafinil is about modafinil by mail. generic verapamil er forum contains information on generic verapamil er. article is relevant to roanoke fioricet. phendimetrazine is focused on plegine. davis nizoral contains notices on davis nizoral. nexium is focused on proton pump inhibitors. tadalafil from europe contains information on tadalafil from europe. strattera tells about strattera. verapamil vs verapamil er contains notices on verapamil vs verapamil er. surprise methadone is focused on surprise methadone. lisinopril is about bolingbrook lisinopril.
Hosted for free by zIFBoards