View Full Version: Tổng Hợp Nhiệm vụ Phong Thần

Autogames > Các bản Hack Au-Bots Hot ! > Tổng Hợp Nhiệm vụ Phong Thần


Title: Tổng Hợp Nhiệm vụ Phong Thần
Description: Tổng Hợp Nhiệm vụ Phong Thần


hahaso - March 16, 2007 07:10 AM (GMT)
Nhiệm Vụ Chủ Tuyến Của Dị Nhân .
Sơ Xuất Mao Lư (cấp 5)

Phần thưởng: 300 lượng và 300 điểm kinh nghiệmBước 1: Cảnh sống nhàn rỗi một ngày kia Dị nhân gặp được H́nh Thiên (194,200), ông ta bảo Dị nhân đến Triều Ca t́m Hồ Hỷ Mị nhận thiếp mời dự yến tiệc Lộc đài.
Bước 2: Đến Triều Ca gần dược điếm t́m Hồ Hỷ Mị (205,184)
Bước 3: Đối thoại xong nhận thiếp mời mang về H́nh Thiên phục mệnh
Bước 4:
Nhận phần thưởng 300 lượng và 300 điểm kinh nghiệm. Chuyến đi lần này Hồ Hỷ Mị c̣n nhắc nhỡ Dị nhân cần đề pḥng Phong Lâm tướng quân ở Tây môn Triều Ca.
Tửu Bất Túy Nhân (cấp 15)

Phần thưởng: Sách kỹ năng xây dựng “Ban Môn Lộng Phủ” Bước 1: Dị nhân đến Mạnh Tân t́m Phong Lâm (192,212), ông ta bảo đang phóng hỏa đốt bọn Hồ Ly Tinh ẩn núp trong cốc, nhưng do sợ lửa nên nhờ Dị nhân vào trong xem thử.
Bước 2: T́m thấy Ngô Long đang say xỉn (209,195)
Bước 3: Dị nhân bèn đến Triều Ca chỗ chủ tửu điếm (227,195)
Bước 4:
Nhận tỉnh rượu mang về cho Ngô Long. Nhận phần thưởng sách kỹ năng xây dựng “Ban Môn Lộng Phủ”, đồng thời nhận nhiệm vụ giúp Thường Hạo cứu bạn đồng hành ra.
Dũng Sĩ Chi Giới (cấp 25)

Phần thưởng: pháp bảo cấp 30 Bước 1: Vào trong cốc t́m Thường Hạo (206,195), lửa càng lúc càng lớn, Thường Hạo bảo Dị nhân mau đi giết Hiệu úy_Thương cứu tộc nhân ra.
Bước 2:
Giết Hiệu úy_Thương (209,195) giúp Thường Hạo cứu thoát tộc nhân nhận phần thưởng chiếc nhẫn và pháp bảo cấp 30, lúc này Dị nhân được hướng dẫn rời khỏi Xi Vưu Mộ đi ải Đồng Quan t́m Văn Thái Sư.
Ma Huyết (cấp 35)

Phần thưởng: Bá Lạc nhăn Bước 1: Dị nhân đến ải Đồng Quan tại Trung quân trướng t́m Văn Thái Sư (193,208), nhận được sự tán thưởng của ông ta, thái sư yên tâm giao trọng trách hàn gắn mâu thuẩn giữa tộc Xi Vưu và tộc Thần Nông cho Dị nhân.
Bước 2: Tiếp nhận nhiệm vụ theo hướng dẫn của Văn Thái Sư đến ải Tam Sơn giết Hỏa Thú (180,211) đoạt Kim quán của Hỏa Linh Thánh Mẫu mang về Bích Du Cung hàn gắn t́nh hữu nghị giữa tộc Xi Vưu và tộc Thần Nông đồng thời khơi dậy sự mâu thuẫn giữa tộc Hiên Viên và tộc Thần Nông.
Bước 3: Đem Kim quán về đến Bích Du Cung, tại tầng 3 gặp đại đệ tử của Thông Thiên Giáo chủ là Đa Bảo đạo nhân (238,193), đưa ông ta xong nhận phần thưởng ma huyết, đạo nhân c̣n căn dặn vật phẩm này rất quan trọng về sau.
Bước 4: Trở lại ải Đồng Quan đem ma huyết cho Văn Thái Sư
Bước 5: Xong đến Triều Ca t́m Hồ Hỷ Mị (205,184).
Bước 6: Hồ Hỷ Mị vui mừng khi thấy Dị nhân quay về liền tặng Bá Lạc Nhăn đồng thời cho phép Dị nhân vào Lộc đài.B́nh An Lạc Thổ (cấp 45)

Phần thưởng: Lỗ Ban phủ Bước 1: Dị nhân đến Lộc đài t́m Đắc Kỷ (220,179), nghe Đắc Kỷ thuật lại câu chuyện của đời ḿnh và nhận thử thách.
Bước 2: Tại Diêu Tŕ đối thoại với Tây Vương Mẫu (221,188), nghe Vương Mẫu kể lại sự xuất hiện giữa người và thần, qua đó hiểu đôi nét giữa Khương Tử Nha và Bảng Phong Thần. Điều cần làm là giúp Vương Mẫu đoạt lấy An Cư đồ về.
Bước 3: Đến Bích Du Cung tầng 4 giết Cự Dă (181,199), (196,204), (185,217) đoạt lấy An Cư đồ.
Bước 4:
Đem về cho Tây Vương Mẫu nhận phần thưởng Lỗ Ban phủ
Thần Dụ Kính (cấp 55)

Phần thưởng: Lam Bảo thạch và một pháp bảo cấp 50 Bước 1: Dị nhân đến chiến trường Trác Lộc trong doanh trại t́m thấy Xi Vưu (226,202), ông ta hy vọng Dị nhân đến Khổn Tiên Cung đánh bại Trạnh Nạnh đoạt lấy Thần Dụ Kính.
Bước 2: Đến Khổn Tiên Cung tầng 1 giết Trạnh Nanh (197,212) đoạt lấy Thần Dụ Kính mang về cho Xi Vưu
Bước 3: Nh́n vào kính ông ta cảm động thấy hậu duệ của ḿnh vẫn b́nh an vô sự để báo đáp Xi Vưu tặng Lam Bảo Thạch và pháp bảo cấp 50 cho Dị nhân và c̣n căn dặn không nên để kính rơi vào tay Hiên Viên.
Bước 4:
Dị nhân hiểu ra đây chính là Bảng Phong Thần, ch́a khóa dùng để đóng mở cánh cửa giữa người và thần.
Tam Sách B́nh Thiên Hạ (cấp 65)

Phần thưởng: Sách kỹ năng cao cấp và 200 điểm danh vọngBước 1: Dị nhân đến Triều Ca t́m Đắc Kỷ (220,179) đối thoại, Đắc Kỷ mang trúc giản Bảng Phong Thần đưa Dị nhân nhờ đem cho Khương Tử Nha ở Tây Kỳ. Dị nhân ngạc nhiên khi nh́n thấy 2 Bảng Phong Thần, không biết làm cách nào đành đến Tây Kỳ t́m Khương Tử Nha.
Bước 2: Đến Tây Kỳ tại Trung quân trướng t́m Khương Tử Nha (158,199) đối thoại, Khương Tử Nha thấy Dị nhân hiểu đôi nét về Bảng Phong Thần bèn nói ra bí mật Bảng Phong Thần trên tay Đắc Kỷ và Thần Dụ Kính đều là ch́a khóa quan trọng. Mang Thần Dụ Kính đưa cho Khương Tử Nha xong nhanh chóng t́m Vơ Vương bàn bạc quân t́nh.
Bước 3: Đến Tây Kỳ tại Trung quân trướng gặp Vơ Vương (159,189) đối thoại, Vơ Vương bảo nếu đă có Thần Dụ Kính vẫn chưa đủ chống lại thế lực thần tiên, muốn chiến thắng cần phải t́m 3 cuốn sách cổ là: Huyền Nữ Binh Pháp, Hoàng Đế Nội Kinh, Dă Thiết Thiên.
Bước 4:
Dị nhân nhận mệnh lệnh của Vơ Vương đến Khổn Tiên Cung tầng 2 đoạt lại Hoàng Đế Nội Kinh từ Sương Ma nữ (196,189), (193,211); tại Khổn Tiên Cung tầng 3 đoạt Dă Thiết Thiên từ Hỏa Ma nữ (206,204), (210,188), tại Khổn Tiên Cung tầng 4 đoạt Huyền Nữ Binh Pháp từ Mộc Ma nữ (191,210), (179,197). Đem 3 cuốn sách cổ về cho Vơ Vương nhận phần thưởng sách kỹ năng cao cấp và 200 điểm danh vọng.Cổ Văng Kim Lai (cấp 75)

Phần thưởng: pháp bảo cấp 70 Bước 1: Một ngày nọ Dị nhân đến Diêu Tŕ t́m Tây Vương Mẫu (221,188). Tây Vương Mẫu chế giễu cho rằng Dị nhân bị Khương Tử Nha và Vơ Vương lừa gạt, để chứng minh điều đó Dị nhân được đưa đến thế giới tương lai.
Bước 2: Tại Triều Ca 10 năm sau, Dị nhân gặp được Đắc Kỷ (198,200), Đắc Kỷ bảo Ngọc Hư Cung hiện giờ đă thay đổi.
Bước 3: Cũng tại nơi này Dị nhân gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn đang hấp hối (203,198), ông ta thừa nhận sự thất bại trong chiến tranh giữa loài người và thần tiên đồng thời đề cập đến trúc giản cổ xưa bên trong Ngọc Hư Cung có thể giúp con người nhớ lại thời khắc đă đi qua.
Bước 4:
Tại Ngọc Hư Cung t́m đội trưởng đội t́m kiếm quân Chu (206,204) đoạt lấy trúc giản cổ xưa đem về cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Tôn sửa trúc giản xong bảo đây là tín vật dùng để quay về Ngọc Hư Cung trong quá khứ và tặng món pháp bảo cấp 70 cho Dị nhân, nhiệm vụ hoàn thành.
T́nh Yêu Ngàn Năm (cấp 85)

Phần thưởng: Trang bị xanh lục cấp 80 Bước 1: Dị nhân mở trúc giản cổ xưa ra một luồng sáng xanh từ dưới bay lên biến mất. Lúc này Dị nhân có thể về Ngọc Hư Cung của 10 năm trước t́m Đắc Kỷ lúc nhỏ (207,203) và Khương Tử Nha thời niên thiếu (198,201).
Bước 2:
Đem Bảng Phong Thần đưa cho Đắc Kỷ đi khuyên Khương Tử Nha. Nhiệm vụ hoàn thành nhận phần thưởng trang bị xanh lục cấp 80
2. Nhiệm vụ tân thủ Dị Nhân
Con đường của kẻ mạnh (Cường giả chi lộ)

Yêu cầu: đẳng cấp 1
Phần thưởng nhiệm vụ: 3 tiểu hồng đan và 3 tiểu hoàn đan Bước 1: Cách đây không lâu, một trận mưa to gió lớn th́nh ĺnh từ đâu ập đến cuốn trôi mọi thứ, Thiếu Hạo (198, 204) v́ thế nhận ra rằng năng lực sinh tồn của các dị nhân trẻ tuổi c̣n rất yếu, thế là sai người chơi đi gặp 3 vị là Phụng Bá (195, 204), Chúc Dung (193, 204), Khoa Phụ (200, 204), để nghe sự chỉ bảo của họ đối với các người trẻ tuổi
Bước 2: Người chơi đi gặp 3 vị, lần lượt nghe lời chỉ bảo của họ, trở về gặp Thiếu Hạo phục mệnh.
Bước 3:
Thiếu Hạo đối với sự tiến bộ về nhận thức của người chơi cảm thấy vô cùng hài ḷng, tặng cho người chơi 3 tiểu hồng đan và 3 tiểu hoàn đan.
Vũ khí mới :

Yêu cầu: đẳng cấp từ 3 trở lên
Phần thưởng nhiệm vụ: 600 lượng và 500 điểm kinh nghiệm. Bước 1: Hậu Thổ (202, 204) nhắc nhở các người trong tộc muốn lớn mạnh không ngừng th́ cần phải có vật liệu tốt hơn để chế tạo ra các vũ khí tối tân trang bị cho chính ḿnh, sai người chơi đi gặp Cao Giác hỏi phải sử dụng vật liệu nào đây.
Bước 2: Cao Giác (205, 197) cũng không thể trả lời vấn đề này, kiến nghị người chơi đi hỏi anh trai ḿnh là Cao Minh (206, 198). Cao Minh đồng ư sẽ giúp điều tra, nhưng việc điều tra phải mất 1 thời gian, do đó sai người chơi tiện thể gởi 1 bức thư mật cho H́nh Thiên.
Bước 3: Sau khi đưa bức thư mật cho H́nh Thiên (194, 200), Cao Minh cũng điều tra được rằng vật liệu chính là Quỷ diện, chỉ cần thu thập 10 cái th́ có thể tiến hành thí nghiệm.
Bước 4:
Ở bên ngoài Xi Vưu Mộ giết chết Đại Chủng nhân th́ có thể lấy được Quỷ Diện, thu thập 10 cái quỷ diện, trở về giao cho Hậu Thổ, hoàn thành nhiệm vụ, Hậu Thổ tặng cho người chơi 600 lượng và 500 điểm kinh nghiệm.
Xi Vưu thần khí

Yêu cầu: người chơi phải là dị nhân, đẳng cấp từ 7 trở lên
Phần thưởng nhiệm vụ: 1 pháp bảo đẳng cấp 10 sử dụng, cùng với 10 điểm danh vọng. Bước 1: Chúc Dung (193, 204) nói bước đường trưởng thành của dị nhân càng ngày càng gian khổ. Con đường về sau c̣n dài, cần phải khảo nghiệm năng lực của người chơi, mới có thể yên tâm để cho người chơi rời khỏi Xi Vưu Mộ, cách khảo nghiệm chính là t́m lại Xi Vưu thần khí đă thất lạc nhiều năm rồi. Nếu người chơi đồng ư tiếp nhận nhiệm vụ, Chúc Dung sẽ cho người chơi đi gặp Công Công hỏi chuyện.
Bước 2: Gặp Công Công (192, 204) hỏi chuyện về Xi Vưu thần khí, Công Công nói Xi Vưu thần khí trải qua 1000 năm đă phân thành 4 phần, chỗ ông ta chỉ có 1 phần, những phần c̣n lại không biết chỗ nào, sai người chơi đi hỏi Cao Minh.
Bước 3: Cao Minh (206, 198) chỉ cho người chơi rằng Xi Vưu thần khí là ở Miêu Cương, đồng thời chúng đang ở trong tay Thảo Tiên Bà Bà.
Bước 4: Giết chết Thảo Tiên Bà Bà (199, 206), (187, 197), (219, 209), xác suất sẽ nhận được những mảnh vỡ của Xi Vưu thần khí, thu thập đủ 3 miếng mảnh vỡ Xi Vưu thần khí, th́ có thể mang đến chỗ Công Công để hợp thành chúng lại.
Bước 5:
Mang Xi Vưu thần khí đă hợp thành xong giao cho Chúc Dung, Chúc Dung rất là vui mừng, thưởng cho người chơi 1 pháp bảo đẳng cấp 10 sử dụng, cùng với 10 điểm danh vọng.Cứu thoát tộc nhân

Yêu cầu: Người chơi phải là dị nhân, đẳng cấp từ 12 trở lên
Phần thưởng nhiệm vụ: Sách kỹ năng sống đào khoáng “Bàn Cổ khai thiên” Bước 1: Phụng Bá (195, 204) nhắc đến sở dĩ người bộ tộc Xi Vưu có thể ở trong Xi Vưu Mộ sinh tồn và phát triển mấy ngàn năm là v́ người trong bộ tộc có kỹ năng sống ngoan cường, nếu như người chơi muốn học, Phụng Bá sai người chơi đi t́m H́nh Thiên để xin phép.
Bước 2: Gặp H́nh Thiên (194, 200), H́nh Thiên đang v́ chuyện của ḿnh mà lo lắng, các người trong tộc ra ngoài thu thập lương thực đă bị tấn công mất hết liên lạc, H́nh Thiên sai người chơi hăy mau ra ngoài t́m Thủ Lĩnh Tộc Nhân thất lạc , mang tin tức của họ về nói cho ông ta nghe.
Bước 3: Ở Cự Lộc gặp được Thủ Lĩnh Tộc Nhân (240,192), (222,197), những người đi lấy lương thực bị các Độc Đài Yêu (236,191), (221,194), (209,178) tấn công, Thủ Lĩnh Tộc Nhân yêu cầu người chơi tiêu diệt Độc Đài Yêu, đoạt lại số lương thực bị cướp. Sau khi đoạt lại lương thực, người bộ tộc sẽ bảo người chơi mang tin tức về cho H́nh Thiên.
Bước 4: Về gặp H́nh Thiên phục mệnh, H́nh Thiên muốn hỏi người chơi đến đây làm ǵ, th́ được biết người chơi muốn học kỹ năng sống, và thấy biểu hiện của người chơi hôm nay không cần phải khảo sát ǵ thêm nữa, lập tức đồng ư cho người chơi học kỹ năng sống.
Bước 5:
Về gặp Phụng Bá, nhận được sách kỹ năng sống “Bàn Cổ khai thiên”, người chơi cũng không c̣n là tân thủ nữa. Sử dụng sách kỹ năng sống đào khoáng sẽ biết cách đào khoáng.
Sử dụng thương khố để cất giữ vật phẩm

Yêu cầu: đẳng cấp 1
Phần thưởng nhiệm vụ: cho phép người chơi sử dụng thương khố để cất lấy vật phẩm Bước 1: Người quản lư thương khố nhờ người chơi thu thập 5 cái hỏa vũ
Bước 2: Thu thập xong, sau đó người quản lư thương khố cho phép người chơi sử dụng thương khố để cất lấy vật phẩm.

Nhiệm Vụ Chủ tuyến Đạo Sĩ
Chinh Đồ (cấp 25)

Phần thưởng: 3 vạn lượng, 20.000 điểm kinh nghiệm Bước 1: Đến gặp Hoàng Long chân nhân ở Ngọc Hư cung, ông ta muốn bạn đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha và đưa cho bạn 1 bức thư tiến cử.
Bước 2: Dựa theo chỉ dẫn của Hoàng Long chân nhân, đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha, Khương Tử Nha xem xong thư tiến cử liền tặng bạn 3 vạn lượng, 20. 000 điểm kinh nghiệm và giữ bạn lại quân doanh. Nhiệm vụ hoàn thành.Thế Sở (cấp 35)

Phần thưởng: sách kỹ năng kiến trúc “Ban Môn Lộng Phủ” và 80000 điểm kinh nghiệm.Bước 1: T́m gặp Lôi Chấn Tử, Lôi Chấn Tử truyền đạt tướng lệnh của Khương Tử Nha muốn bạn đi khuyên hàng 3 vị tướng lĩnh Thương triều là: Hoàng Phi Hổ, Lư Tịnh, Đặng Cửu Công.
Bước 2: Đến Triều Ca, ải Trần Đường, ải Tam Sơn t́m Hoàng Phi Hổ, Lư Tịnh, Đặng Cửu Công khuyên hàng. 3 người đều tỏ rỏ ư muốn rời bỏ Thương triều.
Bước 3: Quay về Tây Kỳ báo tin cho Lôi Chấn Tử. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được sách kỹ năng kiến trúc “Ban Môn Lộng Phủ” và 80000 điểm kinh nghiệm.Thần Oanh (cấp 45)

Phần thưởng: trang bị Hoàng Kim cấp 40 và 240.000 điểm kinh nghiệm. Bước 1: Khương Tử Nha giao cho bạn một nhiệm vụ rất quan trọng: đến Triều Ca t́m Đắc Kỷ hỏi tin tức của Phong Thần bảng.
Bước 2: Đến Tŕêu Ca gặp Hoàng Thiên Hóa và Thổ Hành Tôn nhận nhiệm vụ đến Bắc Hải bắt Thần Oanh về để kiểm chứng thân phận của Đắc Kỷ.
Bước 3: Đến Bắc Hải bắt được Thần Oanh đem về giao cho Thổ Hành Tôn, nhiệm vụ hoàn thành.
Bước 4:
Hoàng Thiên Hóa tặng cho Đạo sĩ trang bị Hoàng Kim cấp 40 và 240.000 điểm kinh nghiệm.Thần Mộc (cấp 55)

Phần thưởng: Bá Lạc nhăn cấp 10 và 600.000 điểm kinh nghiệmBước 1: Bạn muốn đích thân vào Lộc đài gặp Đắc Kỷ hỏi bí mật Phong Thần bảng, Thổ Hành Tôn cung cấp một manh mối: cô gái bên cạnh dược điếm thường ở bên cạnh Đắc Kỷ, có thể gặp cô ấy để t́m cách vào Lộc đài.
Bước 2: T́m được Hồ Hỷ Mị đang bốc thuốc cho Đắc Kỷ, cô ta đánh cược: nếu bạn có thể t́m được Thần Mộc ở sa mạc mê cung, sẽ đưa bạn đến gặp Đắc Kỷ.
Bước 3: Đến sa mạc lấy Thần Mộc về giao cho Hồ Hỷ Mị, được tự do ra vào Lộc đài. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là 1 Bá Lạc Nhăn cấp 10 và 600.000 điểm kinh nghiệmB́nh An (cấp 65)

Phần thưởng:
1 quyển sách kỹ năng và 1.400.000 điểm kinh nghiệm.
3 hệ phái sẽ ngẫu nhiên được sách kỹ năng Giáp sĩ từ cấp 54-72, sách kỹ năng Đạo sĩ và Dị nhân từ cấp 60-74, có thể giao dịch.
Bước 1: Vào Lộc đài t́m Đắc Kỷ, Đắc Kỷ thấy bạn giống một người đă từng gặp qua, thế là Đắc Kỷ kể toàn bộ câu chuyện về bản thân và hỏi bạn vài vấn đề.
Bước 2: Sau đó bạn đến Diêu Tŕ t́m Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu kể lại sự bắt đầu của thời đại nhân thần, Tây Vương Mẫu muốn bạn đi đoạt lại An Cư đồ.
Bước 3:
Đến Bích Du Cung tầng 4 giết Cự Dă (181. 199);(196. 204); (185. 217) đoạt An Cư Đồ. (tổ đội cùng hưởng), về giao cho Tây Vương Mẫu. Phần thưởng là 1 quyển sách kỹ năng và 1400000 điểm kinh nghiệm. (3 hệ phái ngẫu nhiên, sách kỹ năng Giáp sĩ từ cấp 54-72, sách kỹ năng Đạo sĩ và Dị nhân từ cấp 60-74, có thể giao dịch)Thần Dụ kính (cấp 70)

Phần thưởng: 1 trang bị Hoàng Kim cấp 70 và 2000000 điểm kinh nghiệmBước 1: T́m Hiên Viên trong chiến trường Trác Lộc. Nhận lời giúp Hiên Viên đánh bại Trạnh Nanh ở Khổn Tiên cung, đoạt lại Thần Dụ kính.
Bước 2:
Đến tầng 5 Khổn Tiên cung tiêu diệt Trạnh Nanh (tổ đội cùng hưởng), nhận được Thần Dụ kính đem về giao cho Hiên Viên. Phần thưởng là 1 trang bị Hoàng Kim cấp 70 và 2000000 điểm kinh nghiệmTam Sách (cấp 75)
Phần thưởng:1 pháp bảo (cấp 70, có thể giao dịch) và 3000000 điểm kinh nghiệm
Bước 1: Đối thoại với Đắc Kỷ ở Lộc đài. Đắc Kỷ nhờ bạn giao Phong Thần bảng Khương Tử Nha.
Bước 2: Đến Tây Kỳ đối thoại với Khương Tử Nha, Khương Tử Nha cho biết Phong Thần bảng là ch́a khóa để mở cánh cửa nhân thần, Thần Dụ kính là ch́a khóa để đóng cánh cửa nhân thần. Khương Tử Nha hết sức vui mừng, bảo Đạo sĩ mau đến diện kiến Vơ Vương.
Bước 3: Vơ Vương nhắc đă có Thần Dụ kính th́ phải chuẩn bị chiến tranh với thần giới. Muốn chiến thắng thần tiên phải có 3 bộ điển tịch Huyền Nữ Binh Pháp, Huỳnh Đế Nội Kinh, Luyện Kim Thuật. (tổ đội cùng hưởng)
Bước 4:
Đến Khổn Tiên Cung tầng 2 đoạt Huỳnh Đế nội kinh từ Sương Ma nữ (196. 189); (193. 211), tầng 3 đoạt Luyện kim thuật từ Hỏa Ma nữ (206. 204); (210. 188), tầng 4 đoạt Huyền nữ binh pháp từ Mộc Ma nữ (191. 210) (179. 197). Vơ Vương tặng bạn 1 pháp bảo (cấp 70, có thể giao dịch) và 3000000 điểm kinh nghiệmCổ Kim (cấp 80)

Phần thưởng: 1 viên Lam bảo thạch và 5.000.000 điểm kinh nghiệm. Bước 1: Đến Diêu Tŕ gặp Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu chê cười Đạo sĩ đă bị Khương Tử Nha và Vơ Vương lợi dụng, thời đại nhân loại và thời đại nhân thần khác nhau là kẻ thống trị của thế giới khác nhau, người b́nh thường dù ở bất kỳ thời đại nào th́ vận mệnh cũng bị kẻ khác quyết định. Tây Vương Mẫu đưa bạn đến thế giới tương lai để chứng minh điều đó!
Bước 2: Gặp Đắc Kỷ ở Triều Ca tương lai, Đắc Kỷ nói Ngọc Hư cung đă thay đổi rất nhiều.
Bước 3: Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn đang thoi thóp, Nguyên Thủy Thiên Tôn thừa nhận chiến thắng của nhân loại và sự thất bại của thần tiên đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn cho biết bên trong Ngọc Hư Cung có một trúc giản thần bí có thể khiến con người nhớ lại quá khứ.
Bước 4: Vào Ngọc Hư cung đánh Bộ đầu (206. 204), lấy được trúc giản đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn (tổ đội cùng hưởng). Nguyên Thủy Thiên Tôn cho bạn biết có thể dùng trúc giản để trở về Ngọc Hư cung quá khứ. Bạn nhận được 1 viên Lam bảo thạch và 5.000.000 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ hoàn thành…Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên qua đời.Thiên Duyên (cấp 85)

Phần thưởng: tùy ư chọn 1 món đầu khôi cấp 80, yêu đái, giày và 650 vạn điểm kinh nghiệm)Bước 1: Đến Ngọc Hư cung 10 năm trước đưa Phong Thần bảng cho Đắc Kỷ lúc nhỏ và hứa với Đắc Kỷ đem sự việc liên quan Phong Thần bảng nói lại cho Khương Tử Nha lúc nhỏ. Đắc Kỷ muốn giúp bạn tăng nhanh năng lực để đáp tạ, nhưng thiếu Bàn Cổ thần khí. Bạn quyết đến Khổn Tiên cung thử 1 chuyến.
Bước 2:
Tiêu diệt Bàn Cổ (tổ đội cùng hưởng), nhận được Bàn Cổ thần khí đem về giao cho Đắc Kỷ. Phần thưởng nhiệm vụ: tùy ư chọn 1 món đầu khôi cấp 80, yêu đái, giày và 650 vạn điểm kinh nghiệm)Thông Thiên (cấp 92)

Phần thưởng: tùy chọn 1 trang bị cấp 100 (đầu khôi, yêu đái, giày) và 1 ngàn vạn điểm kinh nghiệmBước 1: Khương Tử Nha biết được một âm mưu của Thông Thiên Giáo Chủ… nhờ bạn đến Vạn Tiên trận (Phong) tiêu diệt Thông Thiên Giáo Chủ
Bước 2: Theo sự chỉ dẫn của mật đồ da dê, Đạo sĩ t́m đủ 3 món hung khí không thể thiếu để gọi chân hồn Thông Thiên Giáo Chủ. Vào Vạn Tiên trận (Phong) khiêu chiến Thông Thiên Giáo Chủ.
Bước 3: Tiêu diệt Thông Thiên Giáo Chủ (tổ đội cùng hưởng) mang Hàn băng Nguyên khí đưa cho Khương Tử Nha phong ấn. Hoành thành nhiệm vụ bạn được tùy chọn 1 trang bị cấp 100 (đầu khôi, yêu đái, giày) và 1 ngàn vạn điểm kinh nghiệm, thế giới tương lai của Phong Thần sẽ ḥa b́nh.Nhiệm vụ tân thủ Đạo sĩ


Bách Lư Thiêu Nhất

(yêu cầu đẳng cấp 1) Bước 1: Gặp Từ Hàng Đạo Nhân (206, 196) nhận nhiệm vụ
Bước 2: Gặp Xích Tinh Tử (213, 197)
Bước 3: Nói chuyện với Linh Bảo Đại Pháp sư (206,195)
Bước 4: Nam Cực Tiên Ông (209,191)
Bước 5: Về gặp Từ Hàng Đạo Nhân, hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng là 3 viên tiểu hồng đan, 3 viên tiểu hoàn đanNgũ Hỏa Thất Cầm

(đẳng cấp yêu cầu 3) Bước 1: Gặp Nam Cực Tiên Ông (209,191)
Bước 2: Hoàng Long Chân Nhân (204,195)
Bước 3: Xuống chân núi đánh Tuyết Quái t́m 10 Băng Cơ đem về giao cho Nam Cực Tiên Ông
Bước 4: Đến gặp Nhiên Đăng Đạo Nhân (206,192) nhận được Không Trung Hỏa
Bước 5: Mang Không Trung Hỏa về cho Nam Cực Tiên Ông, hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng là 600 lượng và 500 điểm kinh nghiệmVăn vơ song toàn

(đẳng cấp yêu cầu 7) Bước 1: Nói chuyện với Vân Trung Tử (215,194) nhận nhiệm vụ
Bước 2: Gặp Linh Bảo Đại Pháp sư (206,195), trả lời 3 câu hỏi (đáp án 2 – 1 – 3 )
Bước 3: Quay về gặp Vân Trung Tử, nhận nhiệm vụ tiêu diệt Yểm Hỏa (168,192) ở Thủ Dương Sơn
Bước 4: Quay về gặp Vân Trung Tử, hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là một pháp bảo cấp 10Linh lực tu hành

(yêu cầu đẳng cấp 12) Bước 1: Gặp Nhiên Đăng Đạo Nhân (206,192) nhận nhiệm vụ
Bước 2: Xuống chân núi đánh bại Băng Lang t́m 10 Ngọc cốt đem về cho Nhiên Đăng đạo nhân, hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là mật tịch Bàn Cổ Khai ThiênNhiệm vụ sử dụng thương khố

(yêu cầu đẳng cấp 1) Bước 1: Đến gặp Thủ khố nhận nhiệm vụ
Bước 2: Xuống chân núi đánh bại Băng Lang thu thập 5 ngọc cốt đem về gặp Thủ khố hoàn thành nhiệm vụ, bạn có thể sử dụng thương khốLục đạo Luân Hồi

(yêu cầu đẳng cấp 6) Bước 1: Gặp Thủ khố nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thủ khố sẽ yêu cầu bạn thu thập nguyên liệu có thể là Ngọc Cốt, Băng Cơ, Đoản Kiếm, Toái Giáp, Mặt Quỷ, Hỏa Vũ….. Hăy đi đánh quái vật xung quanh và đem những nguyên liệu thủ khố cần về hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm danh vọng và 1 ít ngân lượng.

1. Nhiệm vụ chủ tuyến Giáp Sĩ
Trung Tâm Bất Nhị (Cấp 5)

Phần thưởng nhiệm vụ : 300 lượng và 300 điểm kinh nghiệm. Bước 1: Giáp sĩ thời trẻ xuất thân binh nghiệp, dưới trướng của Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ (212.194). T́m Sùng Hầu Hổ nhận lệnh.
Bước 2: Gần đây Sùng Hầu Hổ hết sức nghi ngờ các tướng lĩnh ở Châu Kí, muốn Giáp sĩ đến dọ thám ḷng trung thành của một trong Hanh Cáp Nhị Tướng Trịnh Luân (200. 203). Đến Sùng Thành đại doanh tại Quân doanh Châu Kí ở góc trái dưới đối thoại với Trịnh Luân. Trịnh Luân cảm thấy phẫn nộ trước sự nghi ngờ vô cớ đă viết bức huyết thư nhờ Giáp sĩ chuyển cho Sùng Hầu Hổ .
Bước 3: Trao huyết thư cho Sùng Hầu Hổ, hoàn thành nhiệm vụ. Sùng Hầu Hổ đă xóa bỏ mối hoài nghi với Trịnh Luân, tưởng thưởng cho giáp sĩ 300 lượng và 300 điểm kinh nghiệm. Năng lực làm việc của Giáp sĩ đă được các huynh đệ Sùng Thị tín nhiệm.Dịch Lộ Trầm Hương (Cấp 15)

Phần thưởng Sách kỹ năng Giáp sĩ Ban Môn Lộng Phủ.
Bước 1: Giáp sĩ vào quảng trường Sùng Thành đại doanh đối thoại với Sùng Hắc Hổ (213. 200). Sùng Hắc Hổ đang buồn v́ không có người vận chuyển trầm hương mộc đến xây dựng Lộc Đài, cần Giáp sĩ mang 1 lô trầm hương mộc chuyển đến Triều Ca.
Bước 2:
Khi chuyển trầm hương mộc đến Triều Ca, t́m được Vơ Thành Vương Hoàng Phi Hổ trước Hoàng cung (231,185), trao trầm hương mộc cho Hoàng Phi Hổ, hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Phi Hổ tặng thưởng cho Giáp sĩ Sách kỹ năng Ban Môn Lộng Phủ.
Khí Ám Đầu Minh ( cấp 25)

Phần thưởng: Pháp bảo Giáp Sĩ cấp 30 Bước 1: Đến Triều Ca gặp Hoàng Phi Hổ (231,185 ), nhận nhiệm vụ đi t́m hiểu Lư Tịnh và Đặng Cửu Công.
Bước 2: Đến ải Trần Đường gặp Lư Tịnh (193.207), ải Tam Sơn gặp Đặng Cửu Công (193.207)
Bước 3: Quay về phục mệnh Hoàng Phi Hổ, nhưng người thân của ông ấy bị Trụ Vương (237.180) giết hại đang muốn rời khỏi Triều Ca, bạn giúp ông ấy lấy lại ấn tín Vơ Thành Vương.
Bước 4: Vâng lệnh Hoàng Phi Hổ đến Mục Dă giết Trấn điện tướng quân ( 187.189) lấy được ấn tín Vơ Thành Vương giao cho Hoàng Phi Hổ, sau đó đến Tây Kỳ báo tin này cho Khương Tử Nha (158,189).
Bước 5:
Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha báo tin, Khương Tử Nha rất vui thưởng cho bạn một pháp bảo cấp 30.
Đông Hải Thần Long (cấp 35)

Phần thưởng Bá Lạc Chi Nhăn Bước 1: Đến Tây Kỳ gặp Dương Tiễn (165.185) đối thoại nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Đến Đông Hải Long Cung tầng 3 giết Thần Long (206.175) có được râu thần Long
Bước 3:
Đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ ( 220.179) nhận bảng Phong Thần. Quay về gặp Hồ Hỉ Mỵ giao râu thần hoàn thành nhiệm vụ nhận được Bá Lạc Nhăn.
B́nh An Lạc Thổ (Cấp 45)

Phần thưởng: Lỗ Ban Phủ Bước 1: Bạn đến Lộc Đài t́m Đắc Kỷ ( 220.179), cảm thấy bạn giống một người nào đó đă từng gặp qua, v́ vậy muốn trắc nghiệm lại xem có đúng không.
Bước 2: Đến Diêu Tŕ gặp Tây Vương Mẫu (221.188) đối thoại giúp Tây Vương Mẫu t́m tấm An Cư Đồ.
Bước 3:
Đến tầng 4 Bích Du Cung giết Cự Dă tọa độ (181.199) (196.204) (185.217) lấy tấm An Cư Đồ về cho Tây Vương Mẫu hoàn thành nhiệm vụ, nhận phần thưởng: Lỗ Ban Phủ.Thần Dụ Kính (Cấp 55 )

Phần thưởng: một Lam Bảo Thạch và một Bảo Pháp cấp 50 Bước 1: Đến Trát Lộc gặp Thần Nông ( 194.191) nhận nhiệm vụ.
Bước 2:
Đến tầng 1 Khổn Tiên Cung giết Trạnh Nanh (197.212 ), đem Thần Dụ Kính về giao cho Thần Nông hoàn thành nhiệm vụ, nhận được Pháp Bảo cấp 50.
Tam Sách B́nh Thiên Hạ (Cấp 65 )

Phần thưởng: Cao cấp mật tịch và 200 điểm danh vọng. Bước 1: Đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ nhận hai bảng Phong Thần về Tây Kỳ đưa cho Khương Tử Nha.
Bước 2: Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha (158,189 ), sau đó mang Thần Dụ Kính đến cho Vơ Vương.
Bước 3: Đến tầng 2 Khổn Tiên Cung đánh bại Sương Ma Nữ (196.189), (193.211) lấy được Hoàng Đế Nội Kinh.
Bước 4: Đến tầng 3 Khổn Tiên Cung (206.204), (210.188) đánh bại Hỏa Ma Nữ lấy được Luyện Kim thuật.
Bước 5: Đến tầng 4 Khổn Tiên Cung (191.210), (179.197) đánh bại Mộc Ma Nữ lấy được Huyền Nữ Binh Pháp.
Bước 6:
Giáp sĩ mang ba bộ sách về giao cho Vơ Vương hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng nhận được: Kỹ năng cao cấp mật tịch và 200 điểm danh vọng.
Cổ Văng Kim Lai (Cấp 75 )

Phần thưởng: Pháp Bảo cấp 70 Bước 1: Đến Diêu Tŕ gặp Tây Vương Mẫu (221.188) Vương Mẫu cho biết ban đă bị Khương Tử Nha và Vơ Vương lợi dụng, giới thần tiên hay trần tục bất luận ở đâu vận mệnh con người đều có thể do người khác quyết định, bạn không tin điều đó, vậy là Tây Vương Mẫu đưa bạn vào thế giới tương lai.
Bước 2: Đến Ngọc Hư Cung của 10 năm sau nh́n thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn (203.198) đang thoi thóp, ông ấy có nhắc đến Trúc Giản cổ trong Ngọc Hư Cung có thể làm quay ngược thời gian.
Bước 3:
Bạn đi giết tên bộ đầu của quân Chu ( 206.204) lấy được tấm Trúc Giản đem về cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bạn được tặng một thẻ Khứ Lai phù và pháp bảo cấp 70.
T́nh Yêu Ngàn Năm (Cấp 85 )

Phần thưởng: Trang bị lục cấp 80 Bước 1: Đến Ngọc Hư Cung của 10 năm trước đưa bảng Phong Thần thật cho Đắc Kỷ (207. 203).
Bước 2:
Giúp Đắc Kỷ đi khuyên Khương Tử Nha (198. 201). Hoàn thành nhiệm vụ nhận được trang bị cấp 80.2. Nhiệm vụ Tân Thủ đạo sĩ


Sau cơn mưa lớn

(yêu cầu đẳng cấp 1) Bước 1: Gặp Tô Hộ (200, 204) ở Sùng Thành Đại Doanh nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Gặp Thủ Khố (202,198) nhờ đi thông báo cho 3 người là SùngỨng Loan, Triều Điền, Triều Lôi. Lần lượt đi gặp từng người : Sùng Ứng Loan (212, 199)
Bước 3: Gặp Triều Điền (218, 198)
Bước 4: Gặp Triều Lôi (216, 197)
Bước 5:
Quay trở lại Thủ Khố (202, 198) nhận được “Hộp Gấm” đưa cho Tô Hộ, ḥan thành nhiệm vụ và nhận được 3 Tiểu Hồng đơn và 3 Tiểu Hoàn đan.
Vũ khí tiên tiến

(Yêu cầu đẳng cấp 3) Bước 1: Gặp Lỗ Hùng (194,199) để nhận nhiệm vụ
Bước 2: Gặp Âu Thiên Hóa (206,193)
Bước 3: Gặp Sùng Ứng Bưu (211,198)
Bước 4: T́m đủ 10 đoản kiếm ( thu thập được trong quá tŕnh giết quái ng̣ai thành)
Bước 5: Quay lại t́m Âu Thiên Hóa (206,193)
Bước 6: Gặp Sùng Hầu Hổ (212, 193)
Bước 7: Gặp Lỗ Hùng (194,199) lần 2
Bước 8: Gặp Sùng Hắc Hổ (213,200)
Bước 9: Gặp Âu Thiên Hóa (206,193)
Bước 10:
Lỗ Hùng (194,199) để ḥan thành nhiệm vụ và nhận được 600 lượng + 500 điểm kinh nghiệm.Cây Đao của dũng sĩ

( yêu cầu cấp độ 7 trở lên)Bước 1: Gặp Triều Điền (218,198) để tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: Giết Hải Cẩu Vương ở Yến Sơn (235,208) để thu thập 2 mảnh lưỡi đao + 1 cán đao.
Bước 3: Trở về gặp Triều Điền (218,198) để giao vật phẩm. Triều Điền muốn bạn sửa cây đao. Lập tức đến gặp Âu Thiên Hóa (206,193) sửa cây bảo đao.
Bước 4:
Quay lại gặp Triều Điền (218,198) để ḥan thành nhiệm vụ nhận được 1 pháp bảo cấp 10 và 10 điểm danh vọng.
Yêu thương nhau, không chiến tranh

(đẳng cấp 12 trở lên) Bước 1: Gặp Sùng Ứng Loan (212,198) để nhận nhiệm vụ
Bước 2: Gặp Âu Thiên Hóa (206,193)
Bước 3: T́m Hải Cẩu Tinh ở Yến Sơn (213,187), (202,193), (213,194)
Bước 4:
Gặp Sùng Ứng Loan (212,198) để ḥan thành nhiệm vụ nhận được sách kỹ năng Bàn Cổ Khai Thiên ( kỹ năng đào khoáng)
Sử dụng thương khố để cất giữ vật phẩm
Nhiệm vụ 1: (đẳng cấp 1 trở lên)Bước 1: Gặp Thủ Khố (202,197) để nhận nhiệm vụ
Bước 2: T́m Xạ Thần ng̣ai thành để thu thập 5 mảnh Toái Giáp.
Bước 3:
Trở về gặp Thủ Khố (202,197) để ḥan thành nhiệm vụ và có thể mở rương cất giữ vật phẩm
Nhiệm vụ 2: (cấp 6) Bước 1: Gặp Thủ Khố (202,197) nhận nhiệm vụ.
Bước 2: T́m 10 thanh Đoản Kiếm hoặc 10 mảnh Toái Giáp.
Bước 3: Trở về Thủ Khố (202,197) để ḥan thành nhiệm vụ nhận được 600 lượng + 1 danh vọng + 1 nhánh liễu
(Sưu Tầm Từ wesite http://phongthan.com.vn)

hahaso - March 16, 2007 07:11 AM (GMT)
Nhiệm vụ Triều Ca Minh Chu Ám Đầu
http://phongthan.com.vn/fs/gioithieu/nhiemvu/trieuca.html
(Yêu cầu: cấp 23 - có thể lập lại)
Phần thưởng: 5000 lượng, may mắn sẽ nhận được viên Hồng Bảo Thạch

Bước 1: Tại Triều Ca gặp con bạc (204.196) đ̣i mượn tiền. Khi người chơi không cho mượn, hắn bảo sẽ mang Định Hải Bảo Châu gia truyền cầm cố để lấy tiền; nếu cho mượn, bạn bị mất 100 lượng.

Bước 2: Người chơi ṭ ṃ về chuyện Định Hải Bảo Châu liền đến chủ tiệm cầm đồ (209.198) hỏi thử, chủ tiệm bảo viên đó là giả bèn tặng cho bạn một viên, bạn phát hiện viên bảo châu do mất linh lực mới trở nên đen mờ, chỉ c̣n cách đến Phong Thần Đài t́m Đồ Thư Quán khôi phục linh lực của Thần Châu.

Bước 3: Đồ Thư Quán bảo người chơi t́m Cù Lưu Tôn (206.197) và để khôi phục linh lực bảo châu cần có máu của 3 loài cá lạ.

Bước 4: Lần lượt giết Chúc Ngư (225.207), Thố Ngư (222.179), Thể Ngư (204.177) đem ngư huyết về cho Cù Lưu Tôn nhận phần thưởng ngân lượng.

Bước 5: Cù Lưu Tôn c̣n dặn ḍ người chơi t́m những viên bảo châu khác ở chủ tiệm cầm đồ và ngư huyết để ông ta khôi phục linh lực. Mỗi viên như vậy người chơi sẽ nhận được phần thưởng 5000 lượng, may mắn hơn có thể nhận được viên Hồng Bảo Thạch.
Thiên Cương Tinh Quy Vị
(Yêu cầu: cấp 29)


Giết một Ma Tinh nhận được 1 điểm danh vọng, thu phục 36 Ma Tinh nhận phần thưởng gồm: Bá Lạc nhăn cấp 9 dùng để thăng cấp thú cưỡi cấp 50, 40000 điểm kinh nghiệm, 108 điểm danh vọng.

Bước 1: Thổ Hành Tôn (213.184) nhờ người chơi thu thập 36 viên Thiên Cương Ma Tinh, nếu người chơi đồng ư sẽ nhận được Bách Linh Phướng.

Bước 2: Bên ngoài thành Triều Ca hoặc Tây Kỳ t́m tháp phong ấn Thiên Cương, dùng Bách Linh Phướng mở phong ấn ngẫu nhiên thả ra một Thiên Cương Tinh.

Bước 3: Giết Thiên Cương Tinh đoạt lấy Thiên Cương chân khí; nếu không nhận được chân khí có thể về t́m Thổ Hành Tôn (213.184) giao trả Bách Linh Phướng hủy bỏ nhiệm vụ.

Bước 4: Đem Thiên Cương chân khí cho Thổ Hành Tôn nhận một điểm danh vọng nếu thu thập đủ 36 viên Thiên Cương Tinh sẽ nhận được Bá Lạc nhăn cấp 9 dùng để thăng cấp thú cưỡi cấp 50, 40000 điểm kinh nghiệm và 108 điểm danh vọng.
Yên Tri Phi Phúc
(Yêu cầu: cấp 13)


Phần thưởng: 500 lượng hoặc giảm điểm danh vọng.

Bước 1: Tại Triều Ca người chơi gặp Tống Dị Nhân (191.189), anh ta nhờ xem dùm tấm phù mới nhặt được, người chơi phát hiện tấm phù này có thể là tấm quẻ tượng đại phú quư, Tống Dị Nhân bèn nhờ người chơi đến Thầy tướng số xem thử.

Bước 2: Đến gặp Thầy tướng số (214.195) giải quẻ tượng, ông xác nhận tấm quẻ này là đại phú quư.

Bước 3: Ḷng tham nổi lên, người chơi do dự: Nói sự thật cho Tống Dị Nhân hay bỏ ra 300 lượng mua lại tấm quẻ đại phú quư này?

Bước 4: Chọn nói cho Tống Dị Nhân về chuyện quẻ đại phú quư sẽ nhận được 500 lượng. Chọn mua tấm phù bạn sẽ bị thầy tướng số đuổi đi và trừ một ít điểm danh vọng.
Tứ Tượng Đồng Quy (có thể lập lại)
(Yêu cầu: cấp 31)


Thu thập đủ 10 cái nhận được phần thưởng: 5 điểm danh vọng và 1200 lượng, may mắn nhận được trang bị xanh lục cấp 40 hoặc pháp bảo cấp 30

Thủ Khố ngẫu nhiên bảo người chơi đi t́m 4 loại nguyên liệu gồm: Địa Tâm, Hỏa Linh, Thủy Hồn, Phong Lệ, thu thập đủ 10 cái có thể nhận 5 điểm danh vọng và 1200 lượng, may mắn nhận được trang bị xanh lục cấp 40 hoặc pháp bảo cấp 30.
Nhiệm vụ Tây Kỳ
http://phongthan.com.vn/fs/gioithieu/nhiemvu/tayky.html

Thiên Ngoại Phi Tiên

(Đẳng cấp yêu cầu 19)

Phần thưởng: Mở chức năng hợp thành vật cưỡi

Bước 01: Đến Tây Kỳ gặp Người Tây Vực (185,192), ông ta muốn đem một số đặc sản Trung Hoa về nhưng hành lư có hạn cho nên chỉ có thể đem được đặc sản nhỏ nhất mà lại có giá trị.
Bước 02: Nhân vật đến t́m Thầy tướng số (174.188) hỏi xem vật nào trên thế gian vừa nhỏ lại vừa giá trị. Thầy tướng số nhận 1000 lượng nói vật phù hợp với điều kiện trên chỉ có mảnh Băng Tinh, Thầy tướng số đưa cho bạn một Bác Lạc nhăn cấp 1 (vật phẩm hợp thành thú cưỡi) và khuyên bạn nên đến Xi Vưu mộ hỏi Cao Minh (206.198).
Bước 03: T́m Cao Minh hỏi vị trí của Băng Tinh, Cao Minh nói ra Băng Tinh đang ở trong sa mạc, có 4 con Trư Tinh lúc đang xem mưa sao băng nhặt được. Chỉ cần tiêu diệt chúng nhận được mảnh Băng Tinh.

Bước 04: Giết Trư Tinh (187,186)(183,192)(183,188)(187,189), nhận được mảnh Băng Tinh đem về cho Người Tây Vực, có thể mở chức năng hợp thành vật cưỡi.


Bước 05: Sau khi hợp thành vật cưỡi, nếu nhân vật c̣n muốn hợp thành vật cưỡi có thể tiếp tục đi t́m một mảnh Băng Tinh.
Họa Địa Vi Lao

(Đẳng cấp yêu cầu 27)

Phần thưởng: Điểm danh vọng

Bước 01: Đến Tây Kỳ t́m Tiểu Bảo (182,194). Tiểu Bảo nói Thúc thúc đứng trong ṿng Bạch Khuyên đó suốt ngày không nói mà chỉ khóc, có lẽ chỉ có đem theo Huyên Thảo chú ấy mới chịu nói chuyện với bạn.
Bước 02: Ông lăo hái thuốc sẽ bảo bạn đến Thủ Dương sơn tiêu diệt Cự Thạch (151.175) (134.185) (134.204) có thể lấy được Huyên Thảo
Bước 03: Nhận được Huyên thảo đối thoại với Vơ Cát (181.195), biết được y rất muốn về thăm mẹ nhưng chưa được nên nhờ bạn t́m Xích Tinh Tử (213.197) nghĩ cách.
Bước 04: Xích Tinh Tử nói muốn cứu Vơ Cát cần 1 cây Liễu Mộc, 1 tấm Côn Lôn kính, 2 ngọc Bất Diệt Thần Đăng. Làm nhiệm vụ Tân Thủ thôn nhận được Liễu Mộc, tiêu diệt Thi Thú (212.211)(196.213)(190.219) ở tầng 2 Bích Du cung; nhận được Côn Lôn kính, đến Xi Vưu mộ t́m Cao Giác (205.197) mua, 1 cây 5000 lượng.
ước 05: Sau khi có đủ vật phẩm đến đối thoại với Xích Tinh Tử, sau đó đi Tây Kỳ t́m Vơ Cát (181,195), Liễu Cát nhận Côn Lôn kính và để Liễu Mộc đứng phạt thay y.

Bước 06: Quay về t́m Xích Tinh Tử, biết được Vơ Cát đă quay về thăm mẹ hiện đă tiếp tục ngồi lao. C̣n thừa lại 1 cây đèn đưa cho nhân vật và thưởng 1 - 3 viên Hồng Thủy tinh.

Bước 07: Lại quay về Tây Kỳ gặp Vơ Cát, y lại muốn về nhà. Cuối cùng có thể lặp lại nhiệm vụ này.
Thiên Cương Tinh Quy Vị

(Đẳng cấp yêu cầu 29)

Phần thưởng:

- Điểm danh vọng
- Bá Lạc Nhăn cấp 9 hoặc thú cưỡi cấp 50
- 40000 điểm kinh nghiệm

Bước 01: Dương Tiễn (165,185) nhờ bạn thu thập 36 viên Thiên Cương Ma Tinh của Phong Thần bảng, nếu bạn đồng ư có thể nhận được Bách Linh Phướn.
Bước 02: Ra ngoài Tân Thủ thôn t́m Thiên Cương Phong Ấn tháp, sử dụng Bách Linh Phướn mở Thiên Cương Phong Ấn tháp, tùy theo địa đồ sẽ phóng ra 1 viên Thiên Cương Tinh và Bách Linh Phướn cũng mất phong ấn.
Bước 03: Tiêu diệt Thiên Cương Tinh nhận được Thiên Cương Chân Khí của Thiên Cương Tinh. Nếu không có được Thiên Cương Chân Khí có thể t́m Dương Tiển trả lại Bách Linh Phướn xóa bỏ nhiệm vụ.

Bước 04: Đem Thiên Cương Chân Khí về cho Dương Tiễn nhận được 1 điểm danh vọng. Nếu hoàn thành thu thập 36 loại Ma Tinh nhận được 1 Bá Lạc Nhăn cấp 9 hoặc thú cưỡi cấp 50, điểm kinh nghiệm tăng 40000, danh vọng 108 điểm.
Nhân Chi Tương Tử

(Đẳng cấp yêu cầu 17)

Phần thưởng:

- Nhận được 50 điểm danh vọng
- 2000 điểm kinh nghiệm.

Bước 01: Bạn đến Tây Kỳ t́m Nhậm đại ca (170.195) và Nhậm đại tẩu (170.195). Nhậm đại ca đă nhiễm bệnh nặng, sắp qua đời. Nhậm đại tẩu xin bạn giúp hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Nhậm đại ca: thấy được 2 con Phi Thử và Ngọc Nữ
Bước 02: Bạn đến t́m Dương Tiễn (165.185) nhờ giúp, Dương Tiễn đưa bạn 3 tấm biến thân phù và chỉ bạn cách dùng.Bước 04: Hoàn thành nhiệm vụ, bạn nhận được 50 điểm danh vọng và 2000 điểm kinh nghiệm
Tứ Tượng Đồng Quy

(Đẳng cấp yêu cầu 31)

Phần thưởng:

- 5 điểm danh vọng
- 1200 lượng
- 1 trang bị màu Lục cấp 40
- Pháp bảo cấp 30

Thủ khố yêu cầu bạn thu thập 4 loại nguyên liệu Địa Tâm, Hỏa Hồn, Phong Lệ, Thủy Hồn mỗi loại 10 cái. Thu thập đủ nhận được 5 điểm danh vọng và 1200 lượng ngoài ra c̣n nhận được 1 trang bị màu Lục cấp 40 theo tỷ lệ nhất định hoặc Pháp bảo cấp 30.
Nhiệm vụ Khai khoáng


Điều kiện thực hiện

Để khai khoáng các loại khoáng thạch, các kỳ nhân dị sĩ cần phải có đủ các điều kiện sau: - Học được kỹ năng Bàn Cổ Khai Thiên
- Sở hữu Cuốc mỏ chim


Kỹ năng Bàn Cổ Khai Thiên :
Có 2 cách để học được kỹ năng này: Cách 1: Thực hiện nhiệm vụ tân thủ hoặc chủ tuyến, sẽ có được sách kỹ năng này và học.
Cách 2: Mua sách kỹ năng này ở Vơ sư ở Sùng Thành Đại Doanh, Xi Vưu Mộ và Ngọc Hư Cung


Cuốc mỏ chim :
Tam giới sĩ hăy đến gặp NPC Thợ Đồng ở các thành thị lớn để mua Cuốc chim dùng để khai khoáng .

Các bước thực hiện khai khoáng

Bước 1: Đến thợ đồng tại các thành thị lớn mua Cuốc chimBước 2: Đến điểm chuyển tiếp, chọn địa điểm đến Thanh Đồng SơnBước 3: Thay cuốc chim vào ô vũ khí và chọn kỹ năng khai khoáng, nhấp chuột vào hố khoáng thạch Thanh Đồng Khoáng và chờ đợi thành quả của ḿnh.Nhiệm vụ Diêu Tŕ
http://phongthan.com.vn/fs/gioithieu/nhiemvu/dieutri.html


Chú Nhập Linh Hồn

(Đẳng cấp yêu cầu: 49 - Có thể lặp lại)

Nhận được 5000 điểm kinh nghiệm hoặc Pháp bảo cấp 50 hay 1 trang bị màu Lục cấp 60 (đầu khôi, yêu đái, hài)  

Long Cát Công chúa (218,188) có pháp lực vô biên. Chỉ cần bạn đem Phong Lệ, Thủy Hồn, Hỏa Linh, Địa Tâm mỗi loại 15 cái và một trang bị màu trắng cấp 60 (yêu cầu đầu khôi, yêu đái, hài) thêm vào một cành liễu, có thể xin Long Cát Công Chúa biến phép. Nếu thành công bạn nhận được một trang bị màu Lục cùng tên, nhưng nếu thất bại, bạn nhận được 1 Pháp bảo cấp 50 và 5000 điểm kinh nghiệm.
Hạt thần bí


(Có thể lặp lại)
(Không giới hạn đẳng cấp)

Người chơi đến Diêu Tŕ t́m Nhị Lang thần dùng 3 cây liễu mộc đổi túi “hạt thần bí”. Sau đó đem túi hạt này đến Triều Ca t́m T́ Bà trả 1 vạn lượng để biến phép cho hạt nảy mầm. Sau đó đến gặp Linh Bảo Đại Pháp sư, Cao Giác và Sùng Ứng Bưu nhờ 3 vị tưới nước, bón phân, bắt sâu cho mầm cây.

Mỗi cây giống có thể trồng 10 lần. Bạn có thể phối hợp các h́nh thức chăm sóc như: tưới nước, bón phân, bắt sâu. Khi cây thần bí lớn sẽ nhận được phần thưởng.

Tưới nước (Linh Bảo Đại Pháp Sư):   

Cây muốn sinh trưởng quan trọng là tưới đủ nước. Mỗi lần tưới nước cần đóng 1000 lượng và 6 loại nguyên liệu bất kỳ (mỗi loại 10 cái). Sau đó độ trưởng thành của cây giống sẽ tăng 4 điểm. Cùng lúc đó người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm bằng x10 đẳng cấp của người chơi. Quá tŕnh tưới nước có 10% khả năng bị thất bại, nếu thất bại, độ trưởng thành sẽ bị giảm 1 và không nhận được điểm kinh nghiệm. Nếu liên tục tưới nước tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên.

Bón phân (Cao Giác)   

Muốn cây giống sinh trưởng càng nhanh phải thường xuyên bón phân. Mỗi lần bón phân phải nộp 1000 lượng và 4 loại nguyên liệu cao cấp (mỗi loại 10 cái). Bón phân thành công độ sinh trưởng của cây giống sẽ tăng 3-5 điểm. Cùng lúc người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm bằng x10 đẳng cấp người chơi. Quá tŕnh bón phân có 10% tỷ lệ thất bại. Nếu thất bại, độ trưởng thành sẽ bị giảm 1 và không nhận được điểm kinh nghiệm. Nếu liên tục bón phân tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên.

Bắt sâu (Sùng Ứng Bưu)   

Bắt sâu có thể giúp cây mau trưởng thành. Mỗi lần bắt sâu, người chơi nộp 1000 lượng và 1 loại Pháp bảo sơ cấp. Độ trưởng thành của cây giống sẽ tăng từ 2 đến 6. Cùng lúc người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm bằng x10 đẳng cấp người chơi. Quá tŕnh bắt sâu có 10% tỷ lệ thất bại. Nếu thất bại, độ trưởng thành sẽ bị giảm 1 và không nhận được điểm kinh nghiệm. Nếu liên tục bắt sâu tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên.

Gợi ư: Sau khi trồng thất bại, người chơi vẫn có thể tiếp tục trồng cây này

Phần thưởng:   

Sau khi trồng thành công, đến Phong Thần đài t́m Bá Giám. Bá Giám xem độ trưởng thành của cây giống và giúp người chơi trồng thành cây đại thụ. Độ trưởng thành của cây càng cao phần thưởng người chơi nhận được càng lớn. Căn cứ độ trưởng thành của cây mà người chơi có thể nhận Bá Lạc Nhăn có đẳng cấp tương ứng.

Gợi ư: Cho dù độ trưởng thành của cây là 0 cũng có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chỉ có điều không thể nhận phần thưởng.

Phụ lục 1: Bảng đối chiếu độ trưởng thành với phần thưởng nhận được Độ trưởng thành Phần thưởng
55~60 Vũ khí Cấp 75 hoặc 85 hoặc cấp 95 + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành*LEVEL*5)
50~54 Bá Lạc Nhăn cấp 13 + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành*LEVEL*5 )
45~49 Bá Lạc Nhăn cấp 10~12 + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành*LEVEL*5 )
40~44 Bá Lạc Nhăn cấp 6~9 + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành *LEVEL*5 )
35~39 Hạt thần bí + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành*LEVEL*5)
30~34 Liễu mộc + điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành*LEVEL*5)
Cấp 29 trở xuống Điểm kinh nghiệm (độ trưởng thành *LEVEL*5)

Hàm Chi Tiên Tử


(Có thể lặp lại)
Thu thập tin tức: (Không giới hạn đẳng cấp, mỗi ngày 10 lần)

Người chơi đến Diêu Tŕ t́m Hàm Chi Tiên Tử (221,189) nhận nhiệm vụ thu thập tin tức. Hàm Chi Tiên Tử sẽ cho bạn biết một vài nơi cần thu thập quân t́nh. Người chơi đến gặp Đại Phu ở khu vực tương ứng thu thập tin tức. Quay về t́m Hàm Chi Tiên Tử phục mệnh và nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm. Lúc nhận thưởng Hàm Chi Tiên Tử muốn bạn trả số tiền tương đương với số điểm kinh nghiệm mà bạn nhận được. Phần thưởng điểm kinh nghiệm có liên quan đến đẳng cấp của người chơi.
Tam Bảo Bát Quái
http://phongthan.com.vn/fs/gioithieu/nhiem...baobatquai.html


Nhiệm Vụ Tam Bảo Bát QuáiĐiều kiện thực hiện nhiệm vụ: T́m kiếm thất quẻ.
- Trong quá tŕnh đánh quái bên ngoài thành người chơi gặp được Boss, căn cứ theo thuộc tính của chúng nhặt được cái loại bát quái khác nhau.
- Khi Boss chết sẽ ngẫu nhiên rơi ra bát quái nhưng đẳng cấp của người chơi cao hơn quái boss một mức nào đó th́ bát quái không thể rơi ra.

Thực hiện nhiệm vụ:

Bước 01: Sau khi nhặt được bát quái người chơi có thể đến Triều Ca gặp Thầy bói nhận nhiệm vụ t́m kiếm kho báu
Bước 02: Đổi bát quái xong Thầy bói sẽ tặng người chơi Mật đồ da dê dùng để t́m kho báu.
Bước 03: Nhấn chuột phải lên Mật đồ da dê, lúc này hệ thống sẽ thông báo vị trí kho báu qua một câu đố chứ không nói rơ, người chơi phải dựa trên gợi ư của câu đố để t́m đúng vị trí của kho báu.
Bước 04: Khi đến đúng vùng đất có kho báu, mật tịch da dê bắt đầu phát sáng. Độ sáng của của tấm da dê giúp người chơi biết khoảng cách của ḿnh với kho báu là gần hay xa.
Bước 05: Ngoài ra, hệ thống c̣n giúp bạn xác định phương hướng đến kho báu bằng cách: khi người chơi đi đúng hướng đến kho báu th́ hệ thống báo bạn đang dần “tiếp cận”, c̣n nếu đi sai hường hệ thống sẽ thông báo bạn dần “cách xa” kho báu.
Bước 06: Khi tấm da dê phát ra “Ánh sáng chói chang” cũng là lúc bạn đă t́m ra được kho báu, c̣n chần chờ ǵ mà không đào nó lên và xem ḿnh thu hoạch được những ǵ.
http://phongthan.com.vn/fs/dactrung/vantieu.html (Vận Tiêu các bạn có thể xem thêm )
http://phongthan.com.vn/fs/dactrung/baothuong.html (Bào Thương " Cưỡi Lạc Đà" )
http://phongthan.com.vn/fs/dactrung/sudo.html (Sư Đồ)
http://phongthan.com.vn/fs/dactrung/kethon.html ( Đám Cưới )
http://phongthan.com.vn/fs/dactrung/bienthe.html
http://phongthan.com.vn/fs/dactrung/giaitri.html
http://phongthan.com.vn/fs/dactrung/luyendon.html
Hosted for free by zIFBoards